Projecte polític

Treballar el Reglament de participació

10 novembre 16

Crear un Grup de Treball que participi activament en el procés participatiu d’elaboració del Reglament de Participació Ciutadana organitzat per l’equip de govern.

[ llegir més ]

Reformar la regidoria de participació

10 novembre 16

Presentar una proposta de funcionament i organització de la regidoria de participació ciutadana i presentar-la al regidor.

[ llegir més ]

Fomentar la participació als plens

10 novembre 16

Presentar una proposta de reglament provisional d’aplicació immediata per permetre l’ús de la paraula a la ciutadania en els plens. El Ple municipal va aprovar el 29 de gener de 2016 un reglament per al foment de la participació ciutadana en els plens municipals a instàncies del grup municipal d’Alternativa per Solsona-CUP i a partir […]

[ llegir més ]

Reforçar els consells existents

10 novembre 16

Estudiar el funcionament dels consells actuals, proposar millores en aquells en què es detectin dèficits i proposar la creació de nous consells ciutadans com consells de barri i el consell de ciutat

[ llegir més ]

Millorar el web de l’Ajuntament

10 novembre 16

Elaborar una proposta de millora del web de l’Ajuntament a nivell d’estructura i continguts.

[ llegir més ]

Millorar la comunicació no digital

10 novembre 16

Presentar una proposta de projecte per la implantació de cartelleres públiques (o altres elements) en els diferents barris de Solsona.

[ llegir més ]

Fomentar la participació a les escoles

10 novembre 16

Treballar en una proposta de millora del Consell d’Infants i Adoles- cents de Solsona.

[ llegir més ]

Fomentar participació i democràcia directa

10 novembre 16

Treballar de manera transversal en totes aquelles accions que es puguin portar a terme des de l’ajuntament per tal de fomentar la participació política i la democràcia directa dels ciutadans de Solsona.

[ llegir més ]

Millorar la coordinació amb entitats

10 novembre 16

Treballar per tal d’assolir una comunicació més eficient entre el consistori i les entitats, i entre les pròpies entitats.

[ llegir més ]

Detectar els dèficits urbanístic

10 novembre 16

Organitzar una marxa popular des dels 4 punts cardinals per detectar els dèficits i les mancances urbanístiques i barreres arquitectoniques. Hem organitzat una caminada per detectar barreres arquitectòniques (22 octubre 2016). Hem presentat un informe amb més de 100 barreres detectades i una web des d’on es poden veure i es poden afegir altres punts (7 març […]

[ llegir més ]

Revisar el Pla Especial del Nucli Antic

10 novembre 16

Estudiar la priorització en l’execució dels passos previstos per la permeabilització del Nucli Antic i proposar-ho a l’equip de govern.

[ llegir més ]

Estudiar una zona verda al Camp del Serra

10 novembre 16

Crear un grup de treball que estudiï la viabilitat de l’execució del projecte de parc o zona verda al Camp del Serra a partir del projecte tècnic existent. Estudiar l’estratègia de negociació amb la SAREB.

[ llegir més ]

Millorar la gestió de la Mare de la Font

10 novembre 16

Crear un grup de treball què defineixi i executi el procés participatiu amb diferents propostes per la millora de la gestió del parc.

[ llegir més ]

Estudiar la recuperació de la Font dels Frares

10 novembre 16

Sol·licitar als serveis tècnics un informe sobre la propietat de la Font dels Frares.

[ llegir més ]

Augmentar el patrimoni municipal

10 novembre 16

Demanar a l’Ajuntament que sol·liciti a la Generalitat (INCASOL) la gestió directa i total del sol industrial del municipi. Estudiar la viabilitat de la cessió dels blocs d’obres públiques per crear un alberg de joventut.

[ llegir més ]

Millorar la connectivitat entre els barris

10 novembre 16

Elaborar i presentar a l’equip de govern una proposta d’actuació per executar les previsions del POUM de les connexions entre CISA i Cabana del Geli.

[ llegir més ]

Condicionar la zona de sota el pont

10 novembre 16

Elaborar moció amb una proposta de condicionament dels aparca- ments de sota el pont i d’accés pels vianants al nucli antic.

[ llegir més ]

Millorar l’aparcament al nucli antic

10 novembre 16

Fer una proposta, treballada amb els veïns i altres afectats, per la implementació de zones blaves al nucli antic.

[ llegir més ]

Recuperar camins tradicionals del municipi

10 novembre 16

Portar a terme una ronda de contactes amb entitats i col·lectius implicats i/o interessats en executar, de manera voluntària, el projecte de millora de diferents camins tradicionals del municipi.

[ llegir més ]

Estudiar la possibilitat d’un carril bici

10 novembre 16

Estudiar els accessos a Solsona des del Càmping-CTFC, zones industrials i escoles per dotar-los de carril bici.

[ llegir més ]