29 juny 15

Cost de la campanya per les municipals 2015

El cost total de la campanya ha estat de 1.756,29€, el que suposa 0,28€ per habitant amb dret a vot.

Impressió de 300 cartells, 4.500 tríptics i 18 fotografies 775,61 €
2 anuncis i encartada de 900 tríptics al Setmanari Celsona 234,14 €
Falca a Solsona FM 12,10 €
Edició i enviament de 3.174 tríptics 317,90 €
Embustiada de tríptics 53,54 €
Acte final de campanya 363,00 €
Disseny cartelleria i realització vídeo 0,00 €
Penjada de cartells 0,00 €
TOTAL 1.756,29 €
Cost per habitant (amb dret a vot) 0,28 €

 

* Aquesta campanya ha estat finançada amb els diners de CUP Solsonès i CUP Nacional. No s’ha demanat cap crèdit a entitats bancàries.