Guia per a moviments socials, entitats, col·lectius i persones a títol individual

— 19 març 16

Aquesta guia pretén aportar una eina als moviments socials, entitats i col·lectius de la ciutat que volen fer sentir la seva veu dins de l’Ajuntament, així com facilitar-los l’accés a tot tipus d’informació i difusió institucional.

Descarregar Guia