Proposta sobre les declaracions del bisbe de Solsona

— 05 juny 17

Valoració del comunicat i la roda de premsa de l’Alcalde

El passat dilluns, 29 de maig, l’alcalde, a través d’una roda de premsa i un comunicat, va fer pública la posició de l’equip de govern de l’Ajuntament -i per extensió dels grups municipals d’ERC i el PSC- sobre les declaracions homòfobes del bisbe de Solsona, Xavier Novell, publicades en una glossa al Full Parroquial.

Celebrem la resposta de rebuig, reprovació i condemna de les paraules de Novell per part dels integrants de l’equip de govern. Estem satisfets de coincidir en el mateix camí i valorem de forma molt positiva la voluntat de l’equip de govern de convocar els portaveus dels diferents grups municipals per consensuar les accions que ha d’emprendre la corporació municipal per definir com han de ser a partir d’ara la relacions entre l’Ajuntament i el Bisbat.

Tanmateix, volem aprofitar l’ocasió per lamentar que a través del comunicat s’aprofités per atacar de forma pública a Alternativa per Solsona – CUP i de forma gratuïta se l’associés amb la violència. En una primera versió del comunicat -que després va ser modificada- l’equip de govern declarava: “Aquest fet va generar una crispació innecessària, que va esclatar en crits i violència verbal un cop finalitzat el Ple per part d’algun ciutadà, políticament adscrit a la CUP”. Ens sap greu que per part de l’equip de govern segons quines mostres ciutadanes són considerades “violència verbal” mentre que les paraules del bisbe són titllades de “desafortunades”. A més, no podem tolerar que l’equip de govern i l’alcalde de Solsona facin aquestes declaracions amb la intenció de desacreditar el nostre projecte polític.

Per altra banda, no creiem oportú que l’equip de govern critiqués l’ús de les xarxes socials per part d’alguns ciutadans i ciutadanes per manifestar el seu descontentament cap a la falta de reacció -o reacció insuficient- de l’equip de govern, abans del dia 29 de maig, en relació a les paraules del bisbe. A més, veiem innecessari comparar les opinions fetes a cara descoberta a través de les xarxes socials amb els desperfectes anònims causats al patrimoni monumental i al mobiliari urbà.

Expressem aquest malestar a l’equip de govern, a qui traslladem aquestes consideracions, sense cap voluntat de generar retrets mutus i innecessaris. Per davant de tot, i veient que coincidim en el mateix camí, ens posem a la disposició de la resta de regidors del consistori per valorar la reacció de l’Ajuntament respecte aquestes declaracions i establir les relacions del consistori amb el Bisbat.

Valoració de les declaracions del bisbe de Solsona i de la seva nota d’aclariment

En les seves declaracions fetes el 21 de maig, Xavier Novell, es refereix a l’homosexualitat com una “confusió en l’orientació sexual” i ho associa amb la manca d’una figura paterna. El bisbe afirma que “hi ha rols i tasques flexibles, que s’adapten a les circumstàncies concretes de cada família, però la presència clara i ben definida de totes dues figures, femenina i masculina, crea l’àmbit més adient per a la maduració de l’infant”. També es qüestiona “el fenomen creixent de la confusió en l’orientació sexual de força nois adolescents no serà deguda a que la cultura occidental, la figura del pare estaria simbòlicament absent, desviada, esvaïda. Fins i tot la virilitat semblaria qüestionada”.

Aquestes paraules homòfobes suposen una discriminació per causa de l’orientació sexual i ofenen greument als ciutadans i ciutadanes. Són un atac, no només dirigit contra els col·lectius LGTBI, sinó cap a tota la societat i que cal sumar als comentaris ofensius llançats anteriorment pel bisbe contra les persones homosexuals i altres col·lectius com les dones, les famílies monoparentals o l’escola pública.

Els seus plantejaments són una clara mostra de falta de respecte, intolerància i humanitat.  I la seves paraules sobre la manca de referent masculí, fan denotar la supremacia cap a aquest gènere i són una ofensa cap aquelles que dones que tiren endavant les seves famílies monoparentals.

A més, el dia 28 de maig el bisbe va pronunciar, a través de la mateixa publicació, el següent anhel: “que les lleis facin possible que només puguin adoptar aquells matrimonis on el futur pare i la futura mare volen ser instruments d’amor per a aquell infant, que tenen clar que l’interès superior del nen ha de ser el primer en els processos d’adopció i d’acolliment”. Un desig de que la legislació en matèria d’adopció discrimini els adoptants per raó de la seva sexualitat o per la seva monoparentalitat.

Finalment, el dia 1 de juny, va emetre un comunicat on no veia cap motiu per rectificar les seves declaracions. Va afirmar que la seva intenció no era “ofendre a ningú” i només ha demanat “disculpes als pares i mares” que s’hagin sentit dolguts. El bisbe considera que no ha discriminat a ningú, ni lesionat cap dret personal i creu que són falses les acusacions d’homòfobia adreçades a ell. Al mateix temps, sense que s’hagi retractat del que va dir, deixa clar que no s’estarà d’ensenyar la doctrina catòlica i la visió cristiana sobre la persona i les conseqüències morals que se’n deriven.

Reaccions que s’han produït davant els fets

Diferents ajuntaments han reaccionat davant les declaracions fetes pel bisbe Novell. La Paeria de Cervera va declarar-lo persona non grata al municipi i consistoris com el de Tàrrega, han rebutjat que des del Bisbat de Solsona s’emetin aquests plantejaments i demanen una retractació pública. També Berga s’hi ha sumat amb la unanimitat dels seus regidors i amb mesures encaminades a que l’ajuntament no assisteixi als actes religiosos presidits pel bisbe ni a convidar-lo a actes municipals.

L’Observatori contra l’Homofòbia va fer una denúncia davant el Govern de la Generalitat en considerar que les afirmacions fetes pel bisbe vulneren la Llei que garanteix els drets LGTBI i erradica l’homòfobia, la bifòbia i la transfòbia. I a més, a banda de la multitud de protestes fetes per la ciutadania a nivell de les xarxes socials, una manifestació davant l’església de Tàrrega i davant de Xavier Novell va clamar contra l’homòfobia el passat 28 de maig.

Propostes sobre la reacció de l’ajuntament davant les declaracions i sobre la relació de l’ajuntament amb el bisbat

A continuació, formulem una sèrie propostes sobre la reacció que l’Ajuntament ha de tenir davant d’aquestes declaracions i respecte quines han de ser les relacions entre el consistori i el bisbat a partir d’ara.

Creiem, en primer lloc, que l’Ajuntament s’ha de pronunciar de forma oficial per rebutjar les declaracions homòfobes realitzades pel bisbe de Solsona. I pensem que cal demanar-li de forma institucional i oficial que es retracti de les seves paraules i sol·licitar una disculpa pública dirigida a tota la societat i en especial a la població solsonina i al seu Ajuntament per l’impacte que les seves declaracions hagin pogut tenir sobre la imatge de la ciutat.

Per altra banda, proposem que a partir d’ara les relacions entre el Bisbat i l’Ajuntament corresponguin a les pròpies d’una societat democràtica i laica. I per aquest motiu no pot continuar existint la mateixa relació que fins al moment s’ha tingut amb una organització representada per una persona que ha fet aquest tipus de declaracions.

A més, el Parlament de Catalunya va aprovar el 10 d’octubre de 2014 la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia amb la finalitat d’assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. La llei estableix que les administracions públiques de Catalunya han de vetllar pel dret a la no-discriminació amb independència de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere de la persona o del grup familiar a què pertanyi i encomana als poders públics a protegir la integritat, la dignitat i la llibertat de totes les persones LGTBI d’acord amb els drets fonamentals i els drets humans universals.

En vista de les greus declaracions fetes pel màxim representant del Bisbat de Solsona -i que s’acumulen a les fetes en ocasions anteriors-, de les diferents reaccions que s’han produït per part de poders públics i col·lectius i davant del fet que no s’ha produït cap retractació, proposem que l’Ajuntament de Solsona reaccioni de la següent manera:

  • Rebutjar les greus declaracions homòfobes del bisbe de Solsona, Xavier Novell i Gomà, màxim representant del Bisbat de Solsona.
  • Lamentar l’impacte negatiu sobre la imatge de Solsona per culpa d’aquestes declaracions. No es pot tolerar que s’utilitzi el nom de la ciutat per fomentar l’homofòbia. La llibertat religiosa i la llibertat d’expressió no han de servir d’excusa per promoure la discriminació per raons de gènere, sexualitat, creences o opcions polítiques.
  • Exigir al bisbe de Solsona que en nom seu i del bisbat es retracti de les seves declaracions homòfobes i demani disculpes públiques als col·lectius afectats i a la societat en general i, en particular, s’excusi davant la població de Solsona i el seu Ajuntament per l’impacte negatiu que les seves paraules puguin tenir sobre la imatge de la nostra ciutat.
  • No convidar al bisbe de Solsona ni a cap representant del Bisbat de Solsona als actes públics que organitzi l’Ajuntament de Solsona.
  • No assistir als actes laics o religiosos organitzats pel Bisbat de Solsona o presidits pel bisbe de Solsona.
  • Modificar el Reglament de Protocol, Honors i Distincions de l’Ajuntament de Solsona amb la finalitat d’excloure els actes religiosos dels que són organitzats o depenen directament de l’Ajuntament.
  • Recollir els acords que adoptin els regidors de l’Ajuntament de Solsona a través d’un acord de Ple o bé a través d’una declaració signada pels grups municipals del consistori.
  • Trametre els acords presos al bisbe de Solsona i al vicari general del Bisbat de Solsona.