Moció sobre la participació de l’Ajuntament en actes confessionals de Corpus

— 27 maig 16

Moció presentada per ApS-CUP per tal que l’Ajuntament de Solsona no estigui representat a través dels seu alcalde o alcaldessa i dels seus regidors i regidores a la processó de Corpus i no hi participin en comitiva, Revisar i adequar l’article 12 del Reglament de Protocol, Honors i Distincions de l’Ajuntament de Solsona  i Instar als membres d’aquesta Corporació a debatre i fixar uns criteris que estableixin quines persones o representants d’altres institucions o col·lectius poden ser convidades a participar a les comitives integrades pels representants de l’Ajuntament de Solsona.

Aquesta moció no es va aprovar amb els vots en contra d’ERC i de CIU.

Moció sobre la participació de l’Ajuntament en actes confessionals de Corpus (PDF)