Moció per a la instal·lació de calderes de biomassa en edificis municipals

— 29 gener 16

Moció presentada per ApS-CUP i aprovada pel ple de l’ajuntament de Solsona per la redacció d’un estudi de viabilitat sobre la implementació de calderes e biomassa forestal en edificis públics del municipi de Solsona.

Moció canvi de calderes de biomassa (PDF)