Instància sobre els concerts al núcli antic

— 25 agost 16

El dia 30 d’agost el nostre grup municipal va ser convocat a una reunió per tractar el tema dels concerts al nucli antic. Per assistir a la reunió amb coneixement de causa vam sol·licitar disposar abans de la reunió de la següent informació:

  • Número de peticions, tipus d’activitat nocturn sol·licitada i nom del sol·licitant, durant aquest any dins del nucli antic.
  • Número de peticions i tipus d’activitats acceptades i realitzades.
  • Número de queixes veïnals relacionades amb activitats nocturnes organitzades al nucli antic, temàtica i destinatari de la queixa.
  • Informes de la policia municipal, si existeixen, mesurant els decibels de les activitats realitzades.
  • Qualsevol altre document o dada informativa que pugui ser necessària en relació a la temàtica a tractar en la reunió de dimarts.

Cal esmentar que no vam rebre la resposta fins el dia 16 de setembre.

Instància (PDF)

Resposta (PDF)