Instància per a disposar de la documentació del ple amb temps suficient

— 31 juliol 15

El grup municipal d’Alternativa de Solsona-CUP va sol·licitar poder avançar 8 dies la convocatòria de la reunió informativa de portaveus per tal de poder tenir la documentació del ple amb temps suficient per tal de portar a terme de manera correcta la feina que ens han encomanat els nostres conciutadans a les urnes com a càrrecs electes.

El govern municipal va denegar la nostra sol·licitud argumentant aspectes pràctics i es va comprometre a mantenir una reunió informativa mensual.

Instància (PDF)

Resposta (PDF)