Cap a un Pla de la Cultura a Solsona

— 21 gener 18

El present document és un punt de partida, una fotografia de l’estat actual de la cultura a Solsona. A la vegada, també aporta unes quantes propostes per començar a treballar. L’estudi es centra en les activitats culturals que van tenir lloc a la ciutat durant el 2016. Som conscients doncs, que deixa de banda elements tant importants en l’ecosistema cultural com els centres de formació, els projectes de recerca o els creadors.

A l’hora de llegir aquest treball és important tenir present la idea de cultura que l’ha impulsat. Entenem que la cultura no és un saber d’uns pocs experts que es transmet a la resta, sinó un procés de creació col·lectiva i comunitària que es fa des de baix. En aquest sentit no volem parlar de sector cultural com a tal, ja que la cultura té un paper transversal on hi participen persones i entitats molt diferents.

Com a síntesi, les dades recollides durant el 2016 ens diuen que la major part de les activitats les organitza la societat (entitats, privats…) i tenen lloc en equipaments municipals. En aquest sentit, la proposta bàsica que plantegem és una definició més clara dels rols, un esquema on l’Ajuntament coordini, faciliti i dinamitzi, mentre que siguin les entitats les que portin el pols de la programació.

D’aquesta manera, creiem imprescindible l’elaboració d’un Pla de la Cultura on es defineixin quins objectius volem a mitjà i llarg termini en l’àmbit cultural. Una direcció que cal establir de forma col·lectiva i que ha de servir al consistori com a guia a l’hora de treballar amb el teixit associatiu.

Informe sobre la cultura a Solsona (PDF)

Llistat d’activitats culturals a Solsona 2016 (ODS)