Les barreres arquitectòniques són obstacles que dificulten o impedeixen a algunes persones moure’s per la ciutat. Sens dubte són elements que afecten a la qualitat del gaudi que determinades persones poden tenir de la seva ciutat, generant injustament ciutadans i ciutadanes amb menys drets.

Conscients d’aquesta problemàtica, en el programa electoral amb el que la formació Alternativa per Solsona – CUP (ApS-CUP) es va presentar a les eleccions municipals celebrades el mes de maig de 2015 hi apareixia, com a proposta en l’apartat d’urbanisme i ciutat, la realització d’una activitat dirigida a la detecció de barreres arquitectòniques a la nostra ciutat, per tal de proposar al govern municipal una intervenció dirigida a la seva eliminació o minimitzar-ne l’impacte en el ciutadans i ciutadanes de la ciutat.

En el projecte polític elaborat a partir del programa electoral, que pretén ser una guia de treball per aquesta legislatura, aquesta acció estava emmarcada per ser realitzada el darrer semestre de l’any 2016.

En el transcurs dels darrers mesos de l’any 2016, el govern municipal va activar una sèrie de contactes amb diferents agents municipals per tal que els fessin arribar aquelles barreres arquitectòniques que coneguessin o detectessin a la ciutat.

Tenint en compte aquest marc, el dia 22 d’octubre de 2016 la formació ApS-CUP va convocar a tots els ciutadans/des i entitats locals de la ciutat a una caminada per posar al mapa les barreres arquitectòniques. L’activitat, oberta a tothom, es va desenvolupar en grups de 4 a 6 persones, proveïts de qualsevol objecte que dificultés la marxa pels carrers, places i voreres de la ciutat (cotxets, maletes, bicicletes...). Cada grup disposava d’un mapa d’una zona de Solsona perquè hi anotessin les barreres detectades.

El present informe és un recull de les barreres detectades per les persones que van participar en l’activitat convocada el passat dia 22 d’octubre, a qui un cop més agraïm el seu compromís ciutadà, per fer entre tots i totes una ciutat més còmoda i agradable per viure-hi.