115 registres

Aparcament Innundable

Quan plou, si tens la desgràcia d'haver-hi aparcat, no és fàcil accedir-hi.

Avda. Cardenal Tarancón

Escales sense rampes

Avda. del Pont

La vorera no està rebaixada per accedir al pas de vianants


Avda. dels països catalans

No hi ha rebaix per accedir a la vorera i hi ha trams sense vorera

Avda. dels països catalans

vorera no està rebaixada per accedir al pas de vianants

Avda. dels Països Catalans

Sense vorera a un costat, i amb escales a l'altra (gran desnivell)

Avda. dels Trabucaires

La vorera no està rebaixada per accedir al pas de vianants


Avda. St. Bertomeu

Passos de vianants que no porten enlloc

C/ Alcalde Moles

Sense rampa per accedir de la vorera al pas de vianants

C/ Alcalde Moles

Sense rampa d'accés de la vorera al pas de vianants

C/ Antoni Gaudí

sense vorera. Accés a camí


C/ Antoni Gaudí

Vorera inacabada

C/ Antoni Gaudí

Sense vorera

C/ Antoni Gaudí

Sense vorera

C/ Àngel Guimerà

Sense rampa per accedir de la vorera al pas de vianants


C/ Àngel Guimerà

Vorera sense acabar

C/ Àngel Guimerà

Vorera sense acabar

C/ Bisbe Lasala

Fanals al mig de la vorera

C/ Bisbe Lasala

gens accessible


c/ Camp del Molí

no hi ha vorera

c/ Camp del Molí

graó a la vorara i una farola que no deixa passar

C/ de l'Estivella

Vorera trencada

C/ de la Carrera

Sense rampa per accedir de la vorera al pas de vianants i falta de vorera


C/ de la Plana

Sense rampa per accedir de la vorera al pas de vianants

C/ de les Alzineres

Vorera impracticable

C/ de les Alzineres

Fanals al mig de la vorera per tot el carrer

C/ de les Alzineres

s'acaba la vorera de cop


C/ de les Alzineres

S'acaba la vorera també a aquest costat

C/ del Bisbe Riu

Sense rampa per accedir de la vorera al pas de vianants

C/ del Castanyer

Fanals al mig de la vorera a tot el carrer

C/ del Castanyer

Sense rampa per accedir al pas de vianants des de la vorera


C/ del Parc

s'acaba la vorera de cop

C/ del Pi

Vorera estreta amb farola al mig

C/ del Puig i Sobirà

accés al pas de vianants sense rampa (amb graó)

C/ del Puig i Sobirà

Vorera estreta i en mal estat


C/ del Serrat d'en Mingo

En un costat no hi ha vorera i en l'altre hi ha fanals al mig

C/ del Serrat d'en Mingo

Sense vorera

C/ del Serrat d'en Mingo

Fanals al mig de la vorera

C/ del Tudó

Sense rampa per accedir de la vorera al pas de vianants


C/ dels Pollancres

Sense vorera i sense rampa d'accés al pas de vianants

C/ dels Pollancres

Ni vorera ni rampa d'accés al pas de vianants

C/ dels Traginers

En un costat no hi ha vorera i en l'altre el fanal està al mig

C/ dels Traginers

No hi ha vorera, ni rampa per pujar les escales


C/ Ensija

Graó per accedir al pas de vianats

C/ Jacint Verdaguer

Sense rampa a la vorera per accedir al pas de vianants

C/ Josep Maria de Segarra

Sense rampa per accedir de la vorera al pas de vianants

C/ Josep Vicenç Foix

Vorera sense acabar


C/ Josep Vicenç Foix

Sense rampa per accedir de la vorera al pas de vianants

C/ Marià Fortuny

Sense vorera i sense rampa d'accés al pas de vianants (zona escolar!)

C/ Marià Fortuny

Vorera sense asfaltar i amb obstacles

c/ Mossen Jacint Verdeguer

Sense rampa per accedir de la vorera al pas de vianants


c/ Mossen Jacint Verdeguer

Sense rampa per accedir de la vorera al pas de vianants

C/ Pedraforca

Graó per accedir al pas de vianants en les dues bandes

C/ Pedraforca

no hi ha vorera

C/ Puig i Cadafalch

deixadesa.


C/ Puig i Cadafalch

Sense vorera. Risc d'esllevissades

C/ Puig i Cadafalch

Sense vorera

C/ Puig i Cadafalch

Sense vorera

C/ Santuari de Lord

Vorera estreta i en males condicions


C/ Serrat del Mingo

No hi ha vorera. Fort pendent

C/ Verge de Fàtima

no hi ha vorera

C/de Domenech Costa i Bofarull

No hi ha pas de vianants i a l’altre costat no hi ha vorera

C/de la Bòfia

La vorera no està rebaixada per accedir al pas de vianants


C/de la Bòfia (davant indesol)

: La vorera no està rebaixada per accedir al pas de vianants

C/de la Creu

Fanal al mig de la vorera

C/de la Creu

Fanal i pal de la llum al mig de la vorera

C/de la ribera salada

Fanal i pals de la llum al mig de la vorera


C/de l’aigua d’ora

No hi ha voreres

C/del camp del Molí

Fanal al mig de la vorera

C/del camp del molí

La vorera està a diferents nivells, sense rebaix

C/del camp del molí

La vorera no està rebaixada per accedir al pas de vianants


C/del Drac

La vorera no està rebaixada per accedir al pas de vianants

C/del Parc

Aparcaments enlloc de vorera

C/del Pedraforca

Els cotxes aparcats en bateria invadeixen la vorera

C/del Segre

Fanal al mig de la vorera


C/del Segre

No hi ha vorera i fanal al mig del pas

Carrer del Parc

s'acaba la vorera, pels aparcaments

CARRER GARPAR DE PORTOLÀ

La vorera no té rebaixa en cap de les dues bandes del pas de zebra.

CARRER GARPAR DE PORTOLÀ

Vorera sense asfaltar


Carrer la Carrera

Vorera sense esfaltar. Intersecció de carrers sense pas de zebra.

Carrer perpendicular a l’Avda. de l’Esport

No hi ha passos de vianants ni rebaixat a la vorera per baixar

Centre Cívic /Sala Polivalent

Deixadesa

Crta. Manresa

Aparcament per minusvàlids sense rampa per accedir a la vorera


Crta. Manresa

Accés al pas de vianants amb graó

Crta. Manresa

no hi ha vorera

Crta. Manresa

Graó per accedir al pas de vianants

Crta. Manresa (Cal Xuixa)

Fanal al mig de la vorera


Crta. Torà

Sense rampa per accedir de la vorera al pas de vianants

Crta. Torà

Vorera no acabada

Crta. Torà

Sense rampa per accedir de la vorera al pas de vianants

Crtra. Manresa (Cal Xuixa)

Accés a la vorera sense rampa


La Carrera

Farola al mig i vorera sense asfaltar i amb pendent. Impedeix arribar al pas de zebra.

La Carrera

No hi ha el rebaix a la vorera i no està asfaltat.

Passeig de St. Antoni Maria Claret

Sense rampa d'accés al pas de vianants

Pujada de l’Estudiant (C/Pere Martir Colomés)

No hi ha vorera feta


Pujada del Castellvell

No hi ha vorera

Pujada del Castellvell

La vorera s'acaba de cop

Pujada del Castellvell

Sense vorera

Pujada del Castellvell

s'acaba la vorera


Pujada del seminari

Vorera inacabada

Pujada del seminari

La vorera no està feta

Pujada estudiant (C/Pere Martir Colomés). Inici del carrer

No hi ha la vorera feta

Pujada Estudiant. (C/Pere Martir Colomés)

No hi ha rebaix a la vorera per accedir al pas de vianants


Pujada estudiant. (C/Pere Martir Colomés)

No hi ha la vorera feta

Pujada estudiant. (C/Pere Martir Colomés)

La vorera no està rebaixada per accedir al pas de vianants.

Pujada seminari

Vorera sense esfaltar

Pujada seminari amb C/del Segre

No hi ha rebaix a la vorera per accedir al pas de vianants ni vorera a l’altra banda


Rotonda del C/de la Ribera Salada

No hi ha ni voreres ni passos de vianants

Senyal de transit massa baixa

Després de creuar el pas de zebra, perilla picar de cap contra la senyal de transit.

Toldo Sabateria massa baix

Quan baixen el toldo de la sabateria es perillós picar-hi de cap. Just abans de creuar el pas de zebra.

Vall calent

No es pot accedir a la vorera


Vorera i pas desaprofitat

tot perfecte si no fos perquè cada dia el pas de zebra i la vorera son aparcaments per als clients del bar La Plana. I la vorera del altre costat és la terrassa del bar. Mes que obres, hi calen policies.

Vorera i pas desaprofitat

tot perfecte si no fos perquè cada dia el pas de zebra i la vorera son aparcaments per als clients del bar La Plana. I la vorera del altre costat és la terrassa del bar. Mes que obres, hi calen policies.

Vorera pendent i relliscosa

Quan la vorera es mulla i degut al pendent i orientació de les rajoles, patina molt. Just on fa el gir.