Sol·licituds d’ApS-CUP per la Festa Major

— 03 agost 15

Davant la proximitat de la Festa Major de Solsona, el grup municipal d’Alternativa per Solsona – CUP ha entrat dues instàncies a l’Ajuntament de Solsona amb sol·licituds relacionades amb aquesta festa.

Per un costat, degut a les queixes sobre el repartiment de partides de la festa rebudes per part de diverses entitats i ciutadans, s’han demanat els pressuposts de les festes de 2015 i 204, així com la liquidació del 2014. Aquesta informació ha de permetre valorar amb objectivitat aquestes reclamacions i actuar amb conseqüència.

D’altra banda, també s’ha sol·licitat la instal·lació de vàters portàtils i l’obertura dels de la plaça del camp durant la Festa Major. La falta d’aquests elements durant aquests dies provoca molèsties a visitants i ciutadans, i té conseqüències greus per l’estat de neteja de la ciutat. ApS-CUP també estudiarà si aquesta demanda també es podria fer extensible a altres dates com podrien ser Carnaval o les diverses fires de la ciutat.