Sobre el futur de Solsona FM

— 02 agost 16

La proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Solsona i Apunts Gràfics SL per la gestió de la programació de Solsona FM no ha prosperat. Des d’Alternativa per Solsona-CUP expliquem com ha anat i perquè creiem que no era una bona proposta, ni en el fons ni en les formes.

El dimarts 12 de juliol es convoca el Consell Municipal de Comunicació. Aquest és el primer cop que aquest òrgan de reflexió i control sobre l’espai comunicatiu local es reuneix en aquesta legislatura. El segon punt de l’ordre del dia que es fa arribar als assistents porta per títol “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Solsona i Apunts Gràfics SL, per la gestió de la programació de Solsona FM”. Malgrat tot, en la convocatòria no s’adjunta la proposta de conveni ni cap explicació sobre el seu contingut.

Pocs dies abans d’aquesta reunió, membres d’ApS-CUP són informats per vies extraoficials de l’existència d’aquesta proposta. Per tal d’obtenir més informació sobre el tema, des d’ApS-CUP es demana de mantenir una reunió amb la directora de Solsona FM i, posteriorment, amb l’Alcalde de Solsona. Durant aquesta trobada, David Rodríguez facilita un còpia del conveni. El text consta de quatre pàgines i en resum autoritza a l’empresa Apunts Gràfics SL a produir la programació de determinades franges horàries de Solsona FM, a canvi aquesta es pot quedar els guanys de la publicitat que inclogui. L’Alcalde argumenta la idoneïtat d’aquest conveni per tal de dinamitzar la radio municipal. Segons Rodríguez, és un bon acord ja que per una banda es a una empresa local professional de la comunicació i per altra l’Ajuntament continua mantenint la direcció de la ràdio i el control dels espais informatius.

A la reunió del dia 12, l’Alcalde presenta el conveni al assistents i el defensa amb aquests mateixos arguments. A continuació intervé un representant de l’empresa Apunts Gràfics SL, que també justifica el seu interès i motivació per signar el conveni amb l’Ajuntament. Posteriorment, i ja després que el representant d’Apunts Gràfics SL, abandoni la reunió, els diferents membres del Consell Municipal de Comunicació donen el seu punt de vista al respecte. Per part d’Alternativa per Solsona-CUP s’exposen els següents arguments:

  • Es destaca la manca d’informació sobre el punt a tractar. Els membres del Consell Municipal de Comunicació no han pogut disposar de la proposta fins al mateix moment de la reunió, amb l’excepció del regidor d’ApS-CUP que hi havia arribat per vies extraoficials.
  • S’entén que Solsona FM és un servei públic i com a tal s’ha de continuar gestionant íntegrament des de les institucions públiques. A part d’això, es posa en dubte la legalitat de combinar mitjans de comunicació públics amb empreses privades.
  • Es considera que en el cas fos imprescindible una col·laboració público-privada per garantir la continuïtat de Solsona FM, caldria prioritzar entitats jurídiques amb vocació de servei públic per sobre del benefici econòmic. Així mateix es trasllada la necessitat de duar a terme el procediment de manera oberta i transparent.
  • Finalment es remarca que, en el cas que fos necessari un conveni de gestió, caldria que aquest que aquest fixés clarament les condicions i els acords. Segons ApS-CUP la proposta presentada no estableix amb claredat quins són els compromisos que adquireixen les dues parts, i això podria comportar problemes a l’hora de fer un seguiment del conveni.

Després d’un debat intens s’acorda convocar una nova reunió del Consell el dilluns 18 de juliol. En aquesta reunió l’alcalde informa que l’empresa Apunts Gràfics SL dona per trencades les negociacions amb l’Ajuntament de Solsona respecte aquest tema. En aquest punt, s’aprova la proposta d’ApS-CUP de crear un grup de treball per buscar solucions a la dinamització de Solsona FM. Aquest grup, integrat per membres del Consell Municipal de Comunicació i persones vinculades a l’emissora de ràdio, es constituirà a partir de setembre.