Propostes de base per al Consell Comarcal

— 30 juny 15

Aquestes són les propostes que des d’Alternativa per Solsona – CUP presentem per garantir un canvi real al Consell Comarcal. Són també la condició al nostre suport a ERC per la governabilitat del Consell o un possible pacte de govern. En els propers dies us mantindrem informats de l’avanç de les negociacions.

 

Propostes de ètiques sobre el funcionament del Consell Comarcal

 • Crear una Comissió de seguiment per la reestructuració del Consell Comarcal amb l’objectiu de que realment sigui Mancomunitat de Serveis pels municipis de la comarca, que s’encarregui en un primer terme fer una auditoria de l’estat del Consell. Conèixer totes les àrees, empreses participades i organismes dependents del Consell. Saber què fan, qui ho fa i qui/com ho/es paga (per conèixer l’estat de la qüestió).
 • Racionalització i transparència de sous i dietes del Consell Comarcal (polítics i tècnics) i optimització de l’organigrama
 • Transparència total en la gestió del consell, com també de les institucions que se’n deriven i/o en les que hi participa el Consell Comarcal (Centre Sanitari, Centre Tecnològic, Mancomunitat, etc).
 • Compromís de depurar responsabilitats en els possibles casos de males pràctiques i il·legalitats dels anteriors governs.
 • Limitació de mandats dels càrrecs electes a dues legislatures.
 • Gestió del personal sota criteris d’idoneïtat, publicitat i competència.
 • Referèndum revocatori dels càrrecs electes.
 • Compromís que la candidata a presidir el Consell Comarcal, en cas d’assolir la presidència, tingui dedicació exclusiva al Consell i no assumeixi la delegació de cap competència com a regidora de l’Ajuntament de Solsona.
 • Compromís que l’acord de governabilitat sigui signat per la totalitat dels consellers comarcals que es preveu que ho siguin durant aquest mandat i que subscriguin l’acord.

 

Propostes polítiques de futur per la comarca

 • Blindatge del domini i de la gestió pública dels serveis bàsics d’abast comarcal.
 • Fomentar la suma d’esforços i sinergies entre els municipis de la comarca i altres poblacions veïnes per generar activitat econòmica.
 • Iniciar el procés vers l’autosuficiència energètica de la comarca
 • Aglutinar els esforços existents i impulsar una promoció turística conjunta per Solsona i el Solsonès.
 • Crear un servei professional del Cicle Integral de l’Aigua que garanteixi la propietat i el caràcter públic d’aquest servei.
 • Treballar amb entitats d’estalvi i de crèdit de caràcter ètic i popular​. Al mateix temps, creiem que cal impulsar una caixa d’estalvis pública municipal o mancomunada entre diversos municipis​.
 • Impulsar l’elaboració d’uns estatuts nous que garanteixin el caràcter i el control públic integral del Centre Sanitari i garanteixin la participació dels usuaris i professionals en la seva gestió.
 • Promoció de polítiques d’emergència social, ​que garanteixin l’accés a l’habitatge, als subministraments bàsics, al transport públic,…