Per què l’Ajuntament no ha de participar en la processó de Corpus?

— 31 maig 16

El passat divendres vam presentar una moció al Ple de l’Ajuntament que tenia per objecte demanar que la Corporació municipal, representada per alcalde i regidors, no participés en la processó de Corpus i ens agradaria explicar els arguments que ens porten a defensar aquesta posició.

En una democràcia cal tenir sempre present la separació dels actes religiosos dels que no ho són. Cal que quedi evidenciada aquesta clarificació. En una societat laica el fet religiós es desenvolupa en un àmbit estrictament privat i individual, i per tant ha de quedar clar que els elements religiosos no tenen cap tipus de vinculació amb els poders públics.

Un corpus laic

L’objecte del debat que vam propiciar no era entorn a l’assistència de la Corporació en actes religiosos, sinó de la seva participació en aquests. Creiem que no és el mateix assistir a un acte religiós que participar-hi. La processó de Corpus és una desfilada religiosa i litúrgica integrada per religiosos i fidels que hi participen mostrant les seves creences i la seva fe religiosa al voltant de l’eucaristia. El fet de desfilar implica la participació en aquest acte i creiem que molta gent estarà d’acord que en ple segle XXI, i en una societat democràtica, no correspon a les administracions públiques participar en actes religiosos.

En cap cas es pretén eliminar la processó que es continuaria fent sense cap problema, simplement plantegem el paper que ha de tenir l’Ajuntament en aquesta. Un debat que ja té precedents: l’Ajuntament escollit en les primeres eleccions democràtiques ja va deixar d’assistir als actes religiosos que tenien lloc el dia de Corpus a la tarda, i l’any 2008 l’alcalde Xavier Jounou va plantejar la no participació de la Corporació municipal a la processó.

A més, la nostra proposta no entra en conflicte amb el reconeixement que la manifestació gegantera solsonina té per part de la Generalitat amb el títol de Festa Patrimonial d’Interès Nacional. En primer lloc, perquè la declaració feta pel Govern de Catalunya només inclou la Festa Major i per tant no afecta al Corpus. I també perquè la declaració només fa referència als elements folklòrics i als actes en que aquests participen sense fer cap mena de referència als actes que són religiosos.

La proposta que vam fer des d’Alternativa per Solsona – CUP suposa una modificació que no es carrega l’esquema de la festa. Tot i així, l’estructura de la Festa Major i el Corpus ha patit alteracions al llarg del temps, especialment en l’època contemporània, i això no ha comportat que se n’hagi perdut el sentit. Afortunadament, les festes admeten canvis i no ens podem instal·lar en l’immobilisme.

Cal reflexionar que en una societat democràtica les coses no les fem perquè siguin tradició. Les hem de fer perquè les volem fer. I les tradicions no són tradicions perquè sí, sinó perquè les volem mantenir. I precisament són tradicions perquè perduren en el temps. I per perdurar en el temps, a la força cal que s’adaptin als canvis socials com així ho han hagut de fer al llarg de la història.

Nosaltres exposem la nostra opinió: ens sembla que no correspon que l’Ajuntament estigui representat a la processó de Corpus ni hi participi com a institució i ho argumentem amb uns criteris que creiem que són els que s’adiuen al paper de les institucions democràtiques en ple segle XXI.