L’equip de govern retira del Ple una modificació de l’ordenaça de soroll per la protesta d’ApS-CUP

— 24 Maig 18

L’equip de govern ha retirat del ple una proposta de modificació de l’ordenaça reguladora del soroll i les vibracions, després de les queixes d’Alternativa per Solsona – CUP. La nova normativa es va presentar a la comissió informativa del Ple com una lleugera modificació de l’actual, però la CUP va advertir la modificació de l’ordenança contenia punts que limitarien el dret de manifestació i altres que complicarien molt l’organització d’activitats culturals al carrer.

En la proposta es requeria una sol·licitud amb quinze dies d’antelació per les manifestacions populars i no es permetia la música als parcs urbans. A més, per a les activitats a la via pública es demanava un estudi d’impacte acústic i un limitador de so, el que, segons la formació, feia molt complicat el compliment de la normativa.

La CUP va ser l’única formació que va mostrar-se reticent a aquests canvis, que la resta de partits van titllar de menors. Tot i això, després de la comissió l’equip de govern va retirar la proposta de l’ordre del dia del Ple.