30 octubre 15

L’Ajuntament de Solsona modifica l’IBI sense incloure criteris de progressivitat

En el darrer ple municipal s’ha aprovat una modificació de l’IBI per tal d’ajustar-lo als nous valors cadastrals dels immobles de Solsona. En aquest sentit, el grup municipal d’Alternativa per Solsona – CUP havia presentat el passat juliol un document de treball amb diverses propostes de que pretenien fer més justa aquesta taxa per la ciutadania. Des d’aquest grup es lamenta que el govern de la ciutat no s’hagi reunit amb ells per discutir la viabilitat d’aquestes propostes i com a conseqüència no n’hagi inclòs cap en la revisió de les ordenances.

En aquest document, es planteja un major control sobre les obligacions tributaries de tots els contribuents, fent atenció especial a aquells immobles que es beneficien d’exempcions en l’IBI, sense estar justificades per ser béns immobles afectats per activitat econòmica. Per altra banda es busca impulsar una major progressivitat i redistribució de la riquesa. Això es podria concretar amb bonificacions als habitatges ocupats per famílies amb ingressos baixos, o recàrrecs en habitatges de luxe i immobles buits que no estiguin en règim de lloguer. De la mateixa manera, es proposa bonificacions per immobles subjectes a activitats econòmiques impulsades per joves emprenedors per tal de fomentar l’activitat econòmica de la ciutat.

El treball ofereix diverses opcions per aplicar cada proposta, per tal que es poguin valorar i utilitzar les més adients a la realitat de la ciutat. Algunes d’aquestes iniciatives s’inspiren en les experiències d’ajuntaments com el de Vilanova i la Geltrú, Manlleu i en propostes que s’estan estudiant en altres municipis.

Aquest document va redactar-se per un grup de treball integrat per membres d’Alternativa per Solsona – CUP i persones interessades que van respondre a la crida de la formació. Des d’ApS-CUP es valora molt positivament aquesta experiència, i es continuarà apostant per potenciar el treball en xarxa i crear espais de participació on els ciutadans puguin aportar idees i opinions sobre els temes que els preocupen i interessen.