La CUP aprova els comptes de l’Ajuntament de Solsona del 2017 però destaca que hi ha diverses partides que cal millorar

— 07 Juny 18

L’abocador ha passat d’una despesa de 175.000 euros a 187.200 euros, una xifra que el Grup Municipal assegura que podria rebaixar-se 75.000 euros amb la municipalització del servei

En el Ple del 25 de maig el Grup Municipal demana més atenció per a l’Skate Park i sol·licita informació sobre l’expedient informatiu de la MAAS

El divendres 25 de maig es va celebrar el darrer Ple de l’Ajuntament de Solsona, en què es van aprovar els comptes del consistori corresponents a l’exercici del 2017. El Grup Municipal d’Alternativa per Solsona – CUP va votar a favor de l’aprovació dels pressupostos, ja que, des d’un punt de vista tècnic, són correctes, però va destacar que hi ha diverses partides en què cal parar atenció.

Una de les més importants és la de l’abocador, que va passar d’una despesa de 175.000 euros el 2016 a una de 187.200 euros l’any passat. Això vol dir que el reciclatge no acaba de funcionar, ja que, si no, aquesta partida baixaria. Per resoldre aquest punt, la CUP proposa que es tiri endavant el projecte de la recollida selectiva porta a porta que el grup de govern de l’Ajuntament té guardat en un calaix i que permetria reduir el volum de brossa que cal dur a l’abocador, i, també, que es municipalitzi el servei, una iniciativa que faria estalviar 75.000 euros en aquesta partida.

Altres aspectes dels pressupostos que ApS-CUP va posar damunt de la taula són:

  • L’augment de 15.400 euros de les despeses de manteniment de comptes i operacions bancàries.
  • Els 35.100 euros de l’apartat de festes popular de la partida de despeses diverses a disposició de l’alcaldia i protocol, amb un augment de 19.100 euros respecte dels comptes anteriors, que corresponen als llibres dedicats a l’exalcalde Ramon Llumà i al mestre geganter Manelet, llibres que, la majoria, no s’han venut i que es guarden al magatzem.
  • Els 22.300 euros dedicats a material d’oficina.
  • Els 28.000 euros dedicats a alcaldia, protocol i altres despeses.
  • Els 16.000 euros menys que s’han dedicat a ajuts d’immigració i cooperació, quan hi havia una partida prevista de 23.000 euros.
  • Els 7.000 euros menys que s’han rebut de la Diputació de Lleida com a subvenció per a l’Escola Bressol.

En un altre punt del Ple, l’equip de govern va presentar una modificació del pressupost de 253.000 euros i va exposar els projectes a què es dedicarien. La CUP hi va votar a favor però va fer notar que seria interessant debatre qüestions com aquesta, ja que, tot i que el Grup Municipal està d’acord amb els projectes escollits, potser n’hi ha d’altres a què també caldria parar atenció, com ara l’Skate Park, que està en molt males condicions: hi ha sorra i aigua, està mal il·luminat i brut… De fet, hi ha jovent de Solsona cada setmana va a Cervera a patinar per les males condicions de les instal·lacions que hi ha aquí. La CUP va assenyalar que l’equip de govern té majoria i, lògicament, no necessita pactar una acció com aquesta, però seria més transparent parlar-ne amb tots els grups per veure què pot aportar cadascun.

També es va aprovar per unanimitat una moció presentada per ApS-CUP per a crear un Pla de la Cultura a Solsona, una iniciativa que ha coordinar tots els agents culturals de la ciutat i que ha de permetre establir objectius en un àmbit tan important per al teixit social com és la cultura. La CUP pren com a referent la ciutat d’Olot, on s’ha posat en marxa un pla com el que proposa el Grup Municipal i que ha permès situar la ciutat en un referent cultural d’Europa.

L’equip de govern va presentar una moció per a protegir les víctimes d’agressions sexuals, també aprovada per unanimitat. El Grup Municipal de la CUP, però, va demanar que es canviés «sexuals» per «sexistes», de manera que s’hi inclogués el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, persones que també són víctimes de l’heteropatriarcat i dels estereotips de gènere que s’esmenten a l’exposició de motius del text.

A més, la CUP va recordar que al Ple del març l’Ajuntament es va adherir a la campanya «Fem-nos lliures d’agressions sexistes», del Grup de Gèneres del Casal Popular La Fura. De fet, aquesta campanya inclou un protocol per a situacions d’agressions sexistes i per la Fira de Sant Isidre va instal·lar un Punt Lila a la Sala Polivalent durant el concert de dissabte a la nit. Dues tasques que l’Ajuntament voldria fer també, segons es desprèn de la moció. En aquesta línia, la CUP va exposar que no s’hauria de fer la mateixa feina per dues bandes i que caldria donar suport tècnic i econòmic a les entitats que treballen en aquesta qüestió i trobar vies de cooperació.

L’equip de govern va admetre que havia agafat una moció tipus i que l’havia presentada al Ple, i fins i tot va explicar que feia dues legislatures que havien aprovat un protocol com el que ara proposava la moció. Un protocol que no sembla que s’hagi posat en marxa i del qual sembla que s’han oblidat. La CUP va demanar a l’equip de govern que expliqués què farà per posar en pràctica la moció i va concloure que seguiria de prop les propostes i com es desenvolupaven.

Pel que fa a l’apartat de contractacions, es va parlar de les obres del carrer de Sant Miquel i ApS-CUP va remarcar que el pressupost de les obres havien pujat el doble del pressupost inicial, ja que s’ha passat de 45.000 euros a 90.000 euros. El Grup Municipal va destacar que això demostra falta de previsió, a banda de poca transparència, ja que sembla que s’ha fraccionat l’objecte del contracte i trenca el principi de concurrència de les empreses que es podrien presentar a un concurs públic com el que deriva d’unes obres com aquestes.

En l’apartat de precs i preguntes, la CUP va tornar a demanar a la regidora Rosó Barrera que exposés tota la informació de què disposa sobre l’expedient informatiu obert per la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès (MAAS) per a investigar les irregularitats dels darrers anys, una pregunta que fa diversos plens que el Grup Municipal planteja però sense rebre cap resposta clara. En aquest cas, la resposta va ser que no es tenia més informació.