ApS-CUP vota a favor dels pressupostos de l’Ajuntament de Solsona

— 02 Desembre 20

En la negociació, Alternativa per Solsona aconsegueix que el govern municipal accedeixi a incloure partides dedicades a plans i a mesures socials per a pal·liar la crisi de la covid-19

L’organització pacta 50.000 euros per a polítiques actives d’habitatge i 100.000 més per a ajudes per a pimes, persones autònomes, famílies i persones desafavorides per la situació actual

Alternativa per Solsona – CUP explica que, tot i que els pressupostos de l’Ajuntament de Solsona no són els que l’organització implantaria, hi va votar a favor dijous de la setmana passada perquè en el procés de negociació del vot va aconseguir que l’equip de govern municipal accedís a diverses demandes irrenunciables de la CUP, totes relacionades amb plans i mesures socials dedicades a millorar la situació de les famílies i les persones, i a pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la covid-19.

Entre les partides imprescindibles que ApS-CUP ha aconseguit introduir en el pressupost, destaquen 50.000 euros que es dedicaran a polítiques d’habitatge, en el qual l’organització ja està treballant, i 100.000 euros per a línies d’ajudes destinades a pimes, persones autònomes, famílies i persones desafavorides com a conseqüència de la situació que s’està vivint per la covid-19. A més, els pressupostos del 2021 també inclouran dues propostes més de l’organització cupaire: una partida per a encarregar un estudi tècnic i econòmic sobre la viabilitat d’una piscina coberta a Solsona, al qual es dedicaran 7.000 €, i finançament per al pla de cultura, amb un import de 12.000 €.

La CUP va arribar a les negociacions amb un primer esborrany de pressupostos en què el govern d’ERC parlava molt d’inversions i despesa corrent diversa, però gens de mesures per a afrontar les necessitats provocades per la covid-19. Pilar Viladrich, regidora d’ApS-CUP a l’Ajuntament de Solsona, explica: «Vam manifestar al regidor d’Hisenda que no ens acabava d’agradar la música que escoltàvem, ja que el pressupost sí que preveia un fons de contingència per a fer front a situacions que es puguin presentar durant l’any, però no hi havia cap disposició immediata per a fer front al que nosaltres considerem que és imprescindible en aquest moment: partides de diners per a engegar línies d’ajuts per a les persones, les famílies, les entitats i les empreses que ho requereixin. Que són moltes».

Amb aquestes premisses, Alternativa per Solsona es va reunir amb els representants del govern i els va presentar les mesures que consideraven imprescindibles per a negociar el vot afirmatiu als pressupostos per a l’any 2021. Així, Viladrich assenyala: «Des del nostre punt de vista, la crisi actual ha de servir per a replantejar-nos les prioritats i posar els fonaments d’una estructura política i social que prioritzi més el bé comú. Hem d’emprendre mesures que permetin canvis estructurals que ajudin a afrontar amb garanties aquesta crisi i les que puguin venir. Cal atacar les debilitats estructurals del capitalisme i recuperar sobiranies locals: energètiques, de producció, residencials, alimentàries». I hi afegeix: «També cal canviar paradigmes i pensar i parlar més de salut, entesa com el conjunt d’esforços i actuacions d’una societat per a protegir i promoure la salut de les persones, prevenir les malalties i garantir-ne la recuperació, i no parlar tant de sanitat».

En aquesta línia, la CUP va reivindicar en les reunions l’acord per a superar la crisi socioeconòmica provocada per la covid-19 a Solsona, amb mesures com ara:
— Mantenir el fons públic local com a línia de finançament a interès 0 per a cobrir necessitats de liquiditat immediates.
— Mantenir el fons per a la reactivació econòmica i social creat per a totes les institucions i la ciutadania.
— Ajornament o exempció de taxes, si cal.
— Desplegar l’administració electrònica i eines de treball electròniques.
— Crear un pla per a mobilitzar els habitatges buits.
— Reforçar el Fons d’Emergència Social.
— Dedicar recursos de suport específic per a dones en situacions de vulnerabilitat i reforçar i buscar alternatives d’allotjament d’urgència per a dones en situació de violència masclista.
— Incrementar les accions de sensibilització social i prevenció en matèria de violències masclistes, així com més sensibilització pel que fa als drets laborals de les dones, ja que en moments de crisi l’ocupació femenina es precaritza més.

La CUP també va demanar que se seguís mantenint la prioritat de redactar el Pla de Cultura de Solsona, així com treballar per disposar d’una tècnica de participació, estudiar la viabilitat d’implementar calderes de biomassa i altres mecanismes d’eficiència energètica, i disposar d’estudis detallats de costos de tots els serveis públics per valorar de manera correcta la manera més eficaç de gestionar-los, incloent-hi la municipalització.

Tot això va exposar Alternativa per Solsona – CUP en el procés de negociació dels pressupostos i la correlació de forces que té al Ple del consistori (dues regidores de tretze en total) va permetre fer canviar una mica els números, amb els 50.000 euros per a polítiques d’habitatge i els 100.000 per a mesures per a pal·liar els efectes de la covid-19 a Solsona. Per això, la CUP va decidir votar a favor dels pressupostos del 2021.