06 març 17

ApS-CUP presenta un mapa de barreres arquitectòniques

Alternativa per Solsona – CUP ha presentat al consistori un informe on es recullen més de 100 barreres arquitectòniques detectades als carrers de Solsona. Tots els punts van ser identificats pels participants en una caminada, oberta a tota la ciutadania, que va tenir lloc el passat 22 d’octubre. El grup també ha obert el web alternativapersolsona.cat/barreres que permet visualitzar totes les barreres incloses en l’informe, moltes d’elles acompanyades de fotografies. D’altra banda, el web també permet als ciutadans afegir altres obstacles que puguin detectar a través d’un senzill formulari. D’aquesta manera, la formació reivindica la col·laboració ciutadana com a eina imprescindible per treballar en pro de la ciutat. En aquest sentit, agraeix a tots els ciutadans que han fet possible aquest mapa.

En els darrers mesos l’Ajuntament de Solsona ha iniciat un pla de supressió de les barreres arquitectòniques, i havia demanat a diferents agents municipals que els fessin arribar aquells obstacles que coneguessin o detectessin a la ciutat.