#mamboSolsona

Candidatura

1 · Pilar Viladrich

(39 anys) Tècnica a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. És llicenciada en dret . Ha estat i està vinculada amb diverses associacions culturals i de l'educació en el lleure. Membre de l'assemblea local d'ApS-CUP des de fa 4 anys.

2 · Oscar García

(37 anys) Cap d'estudis de l'Escola Agrària del Solsonès i actualment regidor d'ApS-CUP a Solsona. És Enginyer de Forests de formació i membre del Casal Popular la Fura, del Centre excursionista del Solsonès i de l'Associació de Circ "Tela Solsonina".

3 · Eva Pallarès

(43 anys) És correctora i traductora de formació. Amb dos amics més, té una empresa de gestió de projectes de correcció, de traducció i de creació de textos. També ha estudiat informàtica de sistemes i ha començat un màster en humanitats. Ha treballat de periodista i ha publicat un llibre de poesia i un de contes.

4 · Anna España

(39 anys) És psicòloga del Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (Cdiap) de Sant Vicenç dels Horts. Sòcia de la cooperativa que gestiona el Cdiap. Ha treballat amb persones amb risc d'exclusió social i persones amb capacitats diverses.

5 · Joan Boix

(29 anys) Es defineix a les xarxes socials com a cèlibe i republicà. Format en Dret i en direcció coral, treballa actualment a Barcelona. A Solsona, està vinculat en diferents projectes culturals i associatius, especialment relacionats amb la música.

6 · Marta Puig

(23 anys) Està acabant la carrera de Física a la Universitat de Barcelona i el curs vinent continuarà els seus estudis cursant un màster en Astrofísica. Ha format part d'entitats com Solsona Jove Ajuda o Joventut Solsonina. Actualment, participa en el Grup de Gèneres del Casal Popular La Fura.

Programa

Tarificació progressiva

Implantació de la tarificació progressiva en els serveis i les taxes municipals

Municipalització de serveis municipals

Municipalitzar serveis municipals com l’Escola bressol, el servei de recollida porta a porta o la neteja, tot garantint els drets de les treballadores, la qualitat del servei, i una gestió transparent i democràtica que posi els interessos col·lectius per davant dels individuals

Casal jove

Promoure un casal jove municipal. Un espai adient i obert a la ciutat, amb uns horaris adaptats i una persona dinamitzadora (jove pertanyent a una entitat de la ciutat), amb una sala de reunions “jove”, un espai d’oci,…

Passarel·la per vianants paral·lela al pont

Construcció d’una passarel·la per vianants paral·lela al pont, per connectar aquesta zona amb el nucli antic i dalt el camp, posant el vianant i la seva seguretat i llibertat al centre. .

Treballar amb entitats d’estalvi i de crèdit de caràcter ètic i popular

Començar a treballar amb entitats d’estalvi i de crèdit de caràcter ètic i popular i elaborar un pla on es defineixin els passos a seguir per tal que Solsona es desconnecti, a mig termini, de l’actual entramat financer (al màxim possible) i incrementar el coneixement ciutadà de les finances ètiques

Solsona espai de joc

Impulsar una nova política de joc a l’espai públic que parteix de la necessitat de repensar les oportunitats que la ciutat ofereix per al joc divers i inclusiu a l’aire lliure. Entre altres propostes habilitar una zona de joc d’escacs gegants i repensar la zona de dalt el camp, per fer-la més inclusiva i diversa.

Garantir l’accés a un habitatge digne a totes les persones

Impulsar un pla d’habitatge a Solsona que garanteixi l’accés a un habitatge digne a totes les persones (Inventari de pisos buits, ordenança reguladora, parc públic d’habitatge, oficina pública de lloguer, mesures fiscals, masoveria urbana, cooperatives d’habitatge, lloguer a joves,..)

Pla per la cohesió i inclusió social contra el racisme i la xenofòbia

Pla per la cohesió i inclusió social, que combati el racisme i la xenofòbia, que fomenti espais de participació intercultural basats en el respecte i el reforç de la diversitat cultural com a riquesa de la ciutat, i doti de recursos l’àrea d’immigració dels serveis socials per a poder donar resposta les necessitats existents

Contractació pública transformadora

Fer de la contractació pública un element transformador i de canvi mitjançant l’aplicació de clàusules socials, ètiques i mediambientals

Revisar el model de gestió del Centre Sanitari del Solsonès

Revisar i reformular el model de gestió del Centre Sanitari del Solsonès per aconseguir una optimització del servei en qualitat i eficiència.

Eixos

Democràcia directa

Promoure polítiques perquè la ciutadania participi directament en la presa de decisions sobre tot allò que afecta el municipi.

Redistribució

Garantir mecanismes redistributius de la riquesa que garanteixin que totes les persones puguin desenvolupar la seva vida en plenitud.

Sobiranies

Recuperar la capacitat de decidir en els diferents àmbits de la vida i avançar cap a formes de propietat municipal, cooperativa o comunal.

Feminisme

Incorporar la perspectiva feminista, de gènere i antiracista a totes les actuacions de l’Ajuntament per assolir una ciutat igualitària, justa i respectuosa.

Sostenibilitat

Impulsar polítiques que permetin el sosteniment del planeta i de la vida present i futura, i fomentar el decreixement del consum energètic i material.

Endreçar la institució

Adequar els serveis municipals, els procediments administratius i els recursos humans de l'Ajuntament a les necessitats i a les demandes de la ciutadania.

Notícies

Sobre la visita del conseller d’Educació

15 Juny 22

Divendres de la setmana passada el Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, juntament amb altres càrrecs del departament, va visitar Solsona per inaugurar l’edifici de l’escola El Vinyet. L’ocasió no va ser desaprofitada per mestres i resta de comunitat educativa de l’escola pública, famílies i ciutadania per manifestar al Conseller les seves reivindicacions en […]

[ llegir més ]

EL consum d’energia elèctrica de l’ajuntament de Solsona

04 Juny 22

Fa uns dies publicàvem un article en el que ens preguntàvem i intentàvem donar respostes a perquè no es produeix electricitat a la Llosa del Cavall, posant de manifest els despropòsits administratius que han provocat que durant més de 24 anys no hagi estat possible generar electricitat des d’aquesta instal·lació, malgrat estar preparada per acollir […]

[ llegir més ]